Walka o wolność

Wolność i Niezawisłość

Inicjatywa utworzenia WiN była efektem niezgody podziemia na bezwarunkową kapitulację przed komunistami w Polsce i ZSRR, wynikła też z poczucia moralnej odpowiedzialności dowódców za trwających uporczywie w konspiracji i lesie żołnierzy AK. W warunkach komunistycznego terroru i walk w terenie istniało duże zapotrzebowanie na swoisty patronat polityczno-dowódczy, na wolną prasę i na fałszywe dokumenty produkowane przez komórki legalizacyjne. Idea WiN pojawiła sie już w odezwie płk Rzepeckiego do żołnierzy oddziałów leśnych DSZ z 24 lipca 1945 roku i została rozwinięta na odprawach w dniach 2-6 i 12-15 sierpnia w Warszawie i Krakowie. W tym okresie powstał też projekt deklaracji ideowe WiN autorstwa Bolesława Srockiego, przeredagowany potem przez Rzepeckiego. Po rozwiązaniu DSZ i przeprowadzeniu konsultacji w ogniwach terenowych, 2 września 1945 roku powołano w Warszawie Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość".

W latach 1945-1947 WiN był największą organozacją ogólnopolską działającą w konspiracji. Szacuje się, że w latach 1945-1946 jej stan liczebny wynosił ok. 20-30 tysięcy ludzi.

Celem politycznym WiN było odegranie roli depozytariusza idei niepodległościowej, doprowadzenie struktur konspiracji ogólnopolskiej do wolnych wyborów i oddanie ich do dyspozycji władz wolnej Polski.

1 marca 1951 roku między godziną 20:00 a 21:00 w więzieniu mokotowskim w warszawie strzałami w tył głowy zostali straceni członkowie IV Zarządu WiN: Łukasz Ciepliński, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Adam Lazarowicz, Franciszek Błażej, Karol Chmiel i Józef Rzepka.

 

 

Od lewej kpt. ZB Uskok, ppor. SK Wiktor
kpt. Boryczko
Józef Bednarczyk "Olcha"
Aresztowanie "Halnego"
Zaświadczenie
Władysław Jedliński "Marta"
Odzew
Odzew
Oddział "Bomby"
"Jastrząb"

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor