Lech Neyman – autor koncepcji granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej

Lech Neyman – autor koncepcji granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej

Lech Neyman pochodził z Poznania. Urodził się w 1908 roku. Jego ojciec był drogistą (właścicielem drogerii). W stolicy Wielkopolski uczył się w gimnazjum, potem studiował prawo (studia ukończył w 1932 r.). Był pracownikiem poznańskiej Prokuratury Generalnej. W trakcie studiów odbył kurs w szkole podchorążych. Politycznie związany był z prawicą narodową. Był członkiem Młodzieży Wszechpolskiej oraz Obozu Narodowo-Radykalnego (od 1934 r.).

Walczył we wrześniu 1939 roku w szeregach 56 pułku piechoty. Był kilka razy raniony. Odznaczono go Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy. Po przegranej wojnie obronnej włączył się do konspiracji. Działał w Grupie „Szańca”, zrzeszającej byłych członków ONR „ABC”. Brał udział w organizacji struktur w Wielkopolsce i na Pomorzu – ziemiach bezpośrednio włączonych do Rzeszy i poddanych surowej germanizacji. Po utworzeniu Narodowych Sił Zbrojnych związał się z tą organizacją. W konspiracji posługiwał się licznymi pseudonimami, m.in.: „Wacław Górnicki”, „Butrym”, „Domarat”.

Neyman był autorem koncepcji przesunięcia granicy państwa polskiego na zachód. Konkretniej, granica miała oprzeć się na Odrze i Nysie Łużyckiej. Tę koncepcję prezentował w kolejnych broszurach („Szaniec Bolesławów”, „Likwidacja niemczyzny”, „Szlakiem Chrobrego”). Oprócz pisania tekstów programowych Neyman redagował pismo „Naród i Wojsko”, działał w cywilnych strukturach NSZ, a także w sądzie oficerskim. Był zaangażowany w niesienie pomocy ludności żydowskiej. W 1944 roku otrzymał awans na kapitana NSZ.

Po wyparciu Niemców z Polski nadal konspirował, tworząc struktury NSZ na obszarach zachodnich. Stał na czele okręgu pomorskiego, a następnie organizował okręg śląski. Aresztowany przez bezpiekę, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie w dniu 12 maja w 1948 roku w osławionym więzieniu mokotowskim. Jego szczątki odnaleziono w 2012 roku, a zidentyfikowano dopiero w lutym 2018 roku. Prezydent Lech Kaczyński w 2009 roku odznaczył pośmiertnie Neymana Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Artykuł powstał dzięki pomocy Gminy Wrocław

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor