„Ludzie z marginesu społecznego, złodzieje i nieroby, nałogowi alkoholicy i analfabeci”. To oni budowali „władzę ludową”

„Ludzie z marginesu społecznego, złodzieje i nieroby, nałogowi alkoholicy i analfabeci”. To oni budowali „władzę ludową”

Czesław Czaplicki (ps. „Ryś”) był świadkiem „wyzwolenia” ziem polskich przez Armię Czerwoną. W swoich wspomnieniach opisał początki tworzenia się tzw. władzy ludowej na północnym Mazowszu.

Sowieci wkroczyli na teren powiatu przasnyskiego w styczniu 1945 roku. Propaganda nachalnie informowała o władzy ludowej z Edwardem Osóbką-Morawskim (premierem Rządu Tymczasowego) i Bolesławem Bierutem (prezydentem Krajowej Rady Narodowej) na czele. Ludność odnosiła się do tego nieufnie. Po upadku powstania warszawskiego doszło również do rozwiązania Armii Krajowej:

Podziemie w zasadzie przestało działać (…). Ukrywający się wychodzą z lasu i różnych zakonspirowanych kryjówek i wracają (z bronią) do swoich domów – wspominał Czesław Czaplicki.

Żołnierze sowieccy poczynali sobie kompletnie bezkarnie. Dochodziło do mordów, gwałtów i rabunków, często pod wpływem alkoholu. Wzbudzało to oburzenie wśród ludności polskiej. Sowieci od razu przystąpili do organizowania aparatu władzy. Ponieważ mało kto chciał współpracować z „sojusznikiem” (jak się prędko okazało, kolejnym okupantem), do współpracy wciągano najgorszy element:

Poziom i morale tych budowniczych były bardzo niskie. Większość z nich to ludzie z marginesu społecznego, złodzieje i nieroby, nałogowi alkoholicy i analfabeci. Tacy byli Sowietom najbardziej potrzebni i wygodni; nie muszą rozumieć, wystarczy, aby wiernie im służyli w niszczeniu polskości i w walce ze zbrojnym oporem narodu – opisywał Czaplicki.

W Przasnyszu powstał Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej oraz Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa. Przystąpiono do parcelacji majątków ziemskich (o powierzchni większej niż 50 hektarów). Ich właściciele albo zginęli w czasie okupacji, albo zostali wywłaszczeni i wygnani przez rząd „ludowy”. W rzeczywistości faktyczną władzę sprawowała jednak Armia Czerwona i NKWD. Z Sowietami często współpracowali byli agenci Gestapo.

Źródło: Czesław Czaplicki, Poszukiwany listem gończym, wyd. 2, Wrocław 2004

 Artykuł powstałd dzieki pomocy Gminy Wrocław

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor