Pluciński Marian

Pluciński Marian

Por. Marian Pluciński "Mścisław". Po przedostaniu się na Białostoccyznę, wiosną 1945 roku nawiązał kontakt z mjr. " Zygmuntem Szendzielarzem Łupaszką" a następnie objął dowództwo 4 szwadronu w odtwarzanej V Brygadzie Wileńskiej. Po rozwiązaniu oddziału wpaździerniku 1945 r. zaprzestał aktywnej działalności konspiracyjnej. Aresztowany przez UBP na wiosnę 1946 roku już w kilka tygodni później został osądzony, skazany na karę śmierci i 28 czerwca 1946 roku zamordowany w więzieniu w Białymstoku. 

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor