Pułkownik Władysław Filipkowski – ostatni dowódca lwowskiej AK, podstępnie aresztowany przez Sowietów

Pułkownik Władysław Filipkowski – ostatni dowódca lwowskiej AK, podstępnie aresztowany przez Sowietów

Władysław Jakub Filipkowski urodził się 1 maja 1892 r. w Filipowie na Suwalszczyźnie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. W latach młodzieńczych był członkiem Związku Strzeleckiego. Od 1 sierpnia 1914 r. służył w Legionach Polskich, kolejno jako dowódca działa, plutonu, oficer wywiadowczy oraz adiutant dywizjonu haubic w 1 pułku artylerii Legionów. Walczył w Karpatach, na Bukowinie i na Wołyniu. Od 5 listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim, był m.in. adiutantem Józefa Piłsudskiego, kierował Wydziałem II Sztabu Okręgu Generalnego Lwów. W 1926 r. poparł przewrót majowy.

We wrześniu 1939 r. Władysław Filipkowski w stopniu pułkownika dowodził piechotą 1 DP Legionów, a następnie grupą zaimprowizowaną z resztek kilku oddziałów. 29 września dowodził zwycięską walką uliczną w Janowie Lubelskim z Niemcami, po czym wycofał się w rejon Momot. 30 września w odwecie za doznaną klęskę Niemcy wymordowali cześć jego mieszkańców.

2 października 1939 r. zgrupowanie skapitulowało przed Sowietami. Filipkowski dostał się do niewoli sowieckiej, z której zbiegł we Lwowie. Następnie przedostał się do Warszawy, gdzie wstąpił do ZWZ. W konspiracji posługiwał się pseudonimami: „Cis”, „Janka”, „Orkan”, „Stach”. Od 1940 r. do lipca 1943 r. pełnił funkcję inspektora Komendy Głównej ZWZ/AK Obszaru Lwów, a 1 sierpnia 1943 r. został Komendantem Obszaru Lwów AK. Kierował Akcją „Burza” we Lwowie, w efekcie której żołnierze AK wraz z Sowietami wyparli Niemców z miasta.

Po „wyzwoleniu” Lwowa Władysław Filipkowski 31 lipca 1944 r. udał się samolotem do Żytomierza na rozmowy z gen. Michałem Rolą-Żymierskim, którego znał osobiście. Kontaktując się z Sowietami, Filipkowski podawał się za generała, na co wyraziła zgodę Komenda Główna AK. Ostatni jego rozkaz, wydany przed wyjazdem na rozmowy do Żytomierza brzmiał:

„O ile w ciągu kilku dni nie wrócę ze sztabem z Żytomierza, wszystkie struktury organizacyjne Obszaru schodzą do podziemia”.

Rozkaz zawierał szereg szczegółowych nakazów jak np. zachowania łączności radiowej z centralą, zachowanie czynnej struktury wywiadu, magazynów broni i wyposażenia technicznego.

W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. członkowie delegacji AK zostali aresztowani przez Sowietów i przewiezieni do więzienia NKWD w Kijowie. W czasie trwających kilkanaście miesięcy (nieprzerwanie od 3 sierpnia 1944 r. do 3 stycznia 1946 r.) przesłuchań, prowadzonych przez NKWD m.in. w Kijowie i Charkowie, postawiono Filipkowskiemu zarzuty, m.in. wydanie rozkazu prowadzenia na terenie podległego mu Obszaru działalności szpiegowskiej i zbierania informacji wywiadowczych na tyłach Armii Czerwonej. W obozach przebywał do początku listopada 1947 r.

Po zwolnieniu z łagru wyjechał na Dolny Śląsk. Trafił do Pieńska koło Zgorzelca, gdzie podjął pracę na stanowisku dyrektora administracyjnego w tamtejszej hucie szkła.

Gen. Władysław Filipkowski – ostatni Komendant Obszaru Lwów AK zmarł w Pieńsku 17 kwietnia 1950 r. Dzięki staraniom byłych żołnierzy i pracowników Huty w Pieńsku oraz mieszkańcom Pieńska i okolic został pochowany na Powązkach w Warszawie. W 1994 r. pośmiertnie mianowano Filipkowskiego generałem brygady.

Kazimierz WilkArtykuł powstał dzięki pomocy Fundacji KGHM Polska Miedź

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor