Ruchu oporu na północnym Mazowszu podczas II wojny światowej

Ruchu oporu na północnym Mazowszu podczas II wojny światowej

 

Czesław Czaplicki (ps. „Ryś”) od samego początku brał udział w ruchu oporu przeciwko Niemcom. W swoich wspomnieniach opisał formowanie się konspiracji, pracę organizacyjną i walki toczone przez zbrojne niepodległościowe podziemie.

Czaplicki w 1940 roku przystąpił do Organizacji Wojskowej, powiązanej ze Stronnictwem Narodowym. Po scaleniu z innymi mniejszymi grupami w roku 1941 powstała Narodowa Organizacja Wojskowa. Jej wpływy na Mazowszu należały do najsilniejszych, co wynikało zarówno z ukształtowania terenu (dużo lasów), jak i głębokiego patriotyzmu, charakteryzującego miejscową ludność. Ruch narodowy był tu tak silny, że NOW (później Narodowe Siły Zbrojne, NSZ) mogła z powodzeniem rywalizować ze Związkiem Walki Zbrojnej (później Armią Krajową).

W szeregach NSZ przeważała młodzież, w AK – ludzie w wieku średnim i starszym. Bywało często, że rodzice ze środowiska urzędniczego lub nauczycielskiego należeli do AK, a ich dzieci do NSZ – czytamy we wspomnieniach „Rysia”.

Organizacja usiłowała docierać do jak najszerszych kręgów społeczeństwa – nie tylko mieszczaństwa, ale też robotników i chłopów.

Większość młodzieży szkół średnich i wyższych przed wojną sympatyzowała z ideologią narodowców, bez względu na poglądy ich rodziców (…) Narodowe Siły Zbrojne były organizacją bardziej dynamiczną, stawiającą na młodzież, szkolącą ją od podstaw w konspiracyjnych szkołach oficerskich i podoficerskich – wyjaśniał Czesław Czaplicki.

Stosunkowo późno natomiast powstały na Mazowszu organizacje powiązane z ruchem ludowym – Bataliony Chłopskie (1943). Jeszcze później zaczęła działać komunistyczna Gwardia Ludowa (1944), wspierana przez sowieckich spadochroniarzy, których przerzucano na ziemie polskie w celu rozpoznania i organizowania zrębów władzy sowieckiej.

Źródło: Czesław Czaplicki, Poszukiwany listem gończym, wyd. 2, Wrocław 2004

Artykuł powstał dzięki pomocy Gminy Wrocław

 

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor