Organizacje poakowskie

Organizacje poakowskie

Rozwiązanie Armii Krajowej nie oznaczało zaniechania konspiracji antysowieckiej i antykomunistycznej. Na bazie jej i innych powstawały nowe, lepiej dostosowane do nowych zadań i lepiej zakonspirowane. Ponadto powstawały liczne nowe orgaizacje, głównie młodzieżowe, nawiązujące w symbolice do tradycji AK czy NSZ. Największe nasilenie ich aktywności miało miejsce w latach 1945-1950, ale także w okreście późniejszym niektóre z nich jeszcze istniały i zadawały komunistom poważne straty. Podstawowym warunkiem utrzymania się lokalnej konspiracji poakowskiej w terenie, było poparcie miejscowej ludności. Bez jej pomocy - istnienia siatek informatorów, łaczników a także kwater, gdzie zawsze było można znależź schronienie i żywność - jakakolwiek działalność nie byłaby możliwa. Takie oddziały partyzanckie miały na celu obronę miejscowej ludności przed pacyfikacjami, były także jedynym schronieniem dla tych, którzy ukrywali się przed aresztowaniem przez UB. 

Wrzesień 1945 Lasy Skaryszewskie
Żołnierze Marianka
Żołnierze z oddziału Stanisława Karlińskiego
Żołnierze z oddziału Stanisława Karlińskiego
1945 r. Por. Jan Kempiński "Błysk"
Ks.kpt. Władysław Gurgacz "Sem", "Ojciec"
PPłk Władysław Liniarski "Mścisław", "Wuj", "Jan"
Ppor,cz.w.Teodor Śmiałowski "Szumny", "Grom", "Cichy"
Franciszek Olszówka (koniec-1945)
Komendant Białostockiego Okręgu AK-AKO ppłk Władysław Liniarski (z lewej) i ppor.cz.w. Jan Zieliński
Ppor.cz.w.Zbigniew Rećko "Trzynastka"
Por. Julian Lubasowski "Dąb", "Lech", "Taran"
Por. Stanisław Deniziuk "Mirski", "Vis"
Ppor.cz.w. Jerzy S. Kuntz "Palant", "Kotwicz"
Ppor.cz.w. Stefan Pabiś "Stefan" (siedzi z prawej)
Partyzanci patrolu żandarmerii Obwodu AK-AKO Bielsk Podlaski ppor. Stanisława Gołaszewskiego "Ostoi"
Żołnierze patrolu żandarmerii ppor. "Ostoi" Obwodu AK-AKO Bielsk Podlaski na stanowiskach
Partyzanci bielskiego patrolu AKO ppor. "Ostoi" na kwaterach. Od lewej: Ryszard Dybowski, NN, Paweł Kosk
Apolinary Rybicki "Leszek", żołnierz AK
Józef Łuziński "Gruby", uczestnik kampanii wrześniowej
Zygmunt Rychcik "Orzeł", "Huragan" z żoną Danutą
Oddział Zygmunta Rychcika "Orła"
Jan Oryl w czasie okupacji niemieckiej na robotach przymusowych w Niemczech
Stanisław Oryl, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK
Albin Kocięcki "Groźny", żołnierz AK
Rozkaz Komendanta ROAK Obwodu "Mewa" Józefa Marcinkowskiego
1946 UBP w Sierpcu, polegli żołnierze niepodległościowego podziemia zbrojnego
Gutowski Henryk, żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej
Instrukcja bojowa, szkoleniowa żołnierzy ROAK Obwodu "Mewa"
Władysław Dubielak "Myśliwy"
Adam Jankowski "Dąb", uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK
Leonard Koprowicz "Gwiazda", uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK
Janusz Puternicki, żołnierz AK
Henryk Jóźwiak "Groźny", żołnierz AK na Lubelszczyźnie
Józef Mickiewicz vel Adam Dubrawski "Iskra"
Stanisław Maksjan "Cichy", żołnierz ROAK w oddziale Józefa Mickiewicza
Majchrzak Stanisław, żołnierz ROAK w oddziale Józefa Mickiewicza
Helena Motykówna "Dziuńka"
Edward Szemberski "Śmigus"
Irena Taras "Krystyna"
Irena Tomaszewicz, od października 1945 r. w oddziale por. "Otta"
Wiktor Wójcik "Wilczek", zastępca dowódcy oddziału por.Stanisława Panka "Rudego"
Andrzej Rzewuski "Hańcza", "Przemysław", "Wojmir", uczestnik kampanii wrześniowej
Kpt. Jan Kołodziej "Drwal"
Wiktor Błażewski "Orlik", "Dańczak"
Jan Huczek "Bitomir", "Lipa"
Zawiadomienie o skazaniu na karę śmierci "Bitomira"
Oddział "KD 121", lato 1945 r.
St.sierż Antoni Brzozowski "Lech", "Lenny", "Gromada", żołnierz ZWZ-AK w Podhajcach
Sierpień 1945 r., żołnierze AK pod dowództwem kpt. Antoniego Hedy "Szarego"
Oddział por. Henryka Wojciechowskiego "Sęka" w marszu na koncentrację przed akcją rozbicia więzienia w Kielcach
Wrzesień 1945 r. Lasy Skaryszewskie, Por.Stefan Bembiński "Harnaś"
Wrzesień 1945 r. Lasy Skaryszewskie
Wrzesień 1945 r. Lasy Skaryszewskie. Koncentracja oddziałów partyzanckich przed akcją rozbicia więzienia w Radomiu
Stefan Pabis
Żołnierze Marianka
pchor. Zdzisław Jabłoński

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor