Wspominamy bohaterów: Ludwik Muzyczka – pracował nad koncepcję tworzenia tajnej administracji cywilnej na polecenie gen. Stefana Roweckiego

Wspominamy bohaterów: Ludwik Muzyczka – pracował nad koncepcję tworzenia tajnej administracji cywilnej na polecenie gen. Stefana Roweckiego

Ludwik Muzyczka (1900-1977), ps. LudwikBenedyktSułkowskiAugust, Jacek. Żołnierz WP, podpułkownik piechoty, generał Korpusu Bezpieczeństwa, Szef Biur Wojskowych w KG ZWZ-AK  od marca 1941 do sierpnia 1944.

Brał udział w kampanii wrześniowej, później dowodził samoobroną w Wyrzysku, Inowrocławiu. Tam też objął funkcję komisarycznego prezydenta Inowrocławia. Wszedł w skład sztabu Dowódcy Etapów Armii „Pomorze”. Podczas bitwy nad Bzurą został kontuzjowany i dostał się do niewoli niemieckiej, skąd udało mu się zbiec; przedostał się do Krakowa. Na przełomie września i października 1939 był już w konspiracji. Został Głównym Szefem Walki Cywilnej, pracował nad koncepcję tworzenia tajnej administracji cywilnej na polecenie gen. Stefana Roweckiego. Od marca 1940 pełnił funkcję Szefa Koordynacji KG ZWZ, rok później został szefem Biur Wojskowych („Zeszyt”–„Teczka”–„Głóg”–„Róża”) w KG ZWZ—AK. Do sierpnia 1944 pełnił funkcję Szefa Biur Wojskowych, a jednocześnie od października 1940 zajmował się organizowaniem Wojskowej Administracji Ziem Nowych i Wojskowego Korpusu Służby Bezpieczeństwa.

Przed powstaniem warszawskim był wyznaczony na szefa sztabu „Nie”, a w końcowej fazie działań mianowany p.o. szefa administracji powstańczych w nowo utworzonej Delegaturze MON. Po kapitulacji oddziałów powstańczych przebywał w Oflagach Lamsdorf Woldenberg. Do kraju wrócił w lutym 1945 i od września 1945 współorganizował Zrzeszenie WiN.

Ludwik Muzyczka został aresztowany 22 grudnia 1945 w Krakowie. Sądzony i skazany na 10 lat więzienia w procesie kierownictwa WiN. Prezydent RP Bolesław Bierut, zmniejszył mu wymiar kary do 6 lat.  Muzyczka wyszedł na wolność 23 grudnia 1948 roku ale został ponownie aresztowany 20 października 1950 i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z 3 maja 1954 r został skazany na 5 lat więzienia. Zwolniony z więzienia 25 września 1954 po połączeniu obu wyroków i wobec zaliczenia aresztu śledczego. Muzyczka został zrehabilitowany postanowieniem Sądu Najwyższego z 8 czerwca 1957.

Był odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami (wrzesień 1944) i trzykrotnie Krzyżem Walecznych (po raz trzeci we wrześniu 1944).

źródło: pl.wikipedia.org

fot. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku praca zbiorowa Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN

Artykuł powstał dzięki wsparciu Gminy Wrocław

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor