Wspominamy bohaterów: Popławska Zofia

Wspominamy bohaterów: Popławska Zofia

Popławska z Rejewskich Zofia, (1891-1969), ps. Fija, Nida, krypt. Z. P., przedwojenna działaczka niepodległościowa, poliglotka. Znając angielski, francuski, niemiecki i rosyjski, rozwinęła bardzo żywą działalność przekładową z tych języków. Do wybuchu II wojny światowej była tłumaczką, publicystką i bibliotekarką. Była kpt. Armii Krajowej.

Działała również w Społecznym Komitecie Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. Od wybuchu II wojny światowej pracowała w spółdzielni handlowej, założonej w Warszawie przez byłych pracowników Polskiego Monopolu Solnego. Jednocześnie działała w konspiracji, w szeregach Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, gdzie od kwietnia 1944 kierowała komórką szyfrancką AK w oddziale V–K–Wydział Łączności Wewnętrznej. Brała udział w powstaniu warszawskim a po jego upadku, została wywieziona do obozów jenieckich w Niemczech.

Do kraju wróciła latem 1945, otrzymała pracę w Bibliotece Narodowej ale już w listopadzie została aresztowana (w związku ze sprawą Jana Rzepeckiego). Siedziała rok w więzieniu mokotowskim. Od 1948 aż do końca życia pracowała jako bibliotekarka w Rzymskokatolickim Seminarium Duchownym Archidiecezji Warszawskiej. Popławska zmarła w Warszawie i została pochowana na cmentarzu Powązkowskim.

Była odznaczona Krzyżem Niepodległości (przed r. 1939) oraz Krzyżem Walecznych (w czasie powstania warszawskiego).

źródło: ipsb.nina.gov.pl

fot. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku praca zbiorowa Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN

Artykuł powstał dzięki pomocy Gminy Wrocław

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor