„Za jawną zdradę nasza organizacja wydawała wyroki śmierci”

„Za jawną zdradę nasza organizacja wydawała wyroki śmierci”

Po wymknięciu się partyzantów pod dowództwem por. „Pogody” z rąk UB rozpoczęła się trwająca kilka miesięcy leśna epopeja. Uczestnikiem i kronikarzem tych wydarzeń był Czesław Czaplicki „Ryś”, jedna z czołowych postaci oddziału i organizator udanego ataku na katownię bezpieki w Krasnosielcu.

Na początku maja 1945 roku żołnierzom NSZ udało się pod osłoną nocy ujść pogoni. Ubowcy rozpoczęli rewizje i aresztowania wśród miejscowej ludności. Wielu mężczyzn garnęło się do leśnego oddziału, pojawiły się pomysły kolejnych ataków na siedziby „władzy ludowej” w celu zdobycia broni. Jednak dowództwo okręgu odrzuciło te propozycje, w obawie o ofiary wśród ludności cywilnej.

Do walki z oddziałem zaangażowano wielkie siły. Partyzantów tropili nie tylko funkcjonariusze Urzędów Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, ale także żołnierze z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (wojskowa formacja oddana pod rozkazy bezpieki). Okazyjnie pomocy udzielali Sowieci.

Głównym celem naszej partyzantki była w tym czasie ochrona przed aresztowaniami i innymi formami terroru, ale ważnym zadaniem była praca uświadamiająca wśród miejscowej ludności – wspominał „Ryś”.

Działacze organizacji prowadzili akcje na zabawach, jarmarkach i odpustach, w szkołach. Kolportowano ulotki i gazetki, odbywały się pogadanki. Karano też na służbę na rzecz nowego okupanta.

Najłagodniejszą formą kary było ostrzeżenie, udzielane na piśmie albo osobiście w obecności świadków. W cięższych przypadkach stosowana była kara chłosty, zaś wobec kobiet – publiczne obcięcie włosów.

Natomiast za jawną zdradę, za wydawanie w ręce oprawców patriotów polskich, za bestialskie torturowanie ich i przyczynianie się do ich śmierci, a także w wypadku prowadzenia działalności o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej – nasza organizacja wydawała wyroki śmierci – czytamy we wspomnieniach Czaplickiego.

Źródło: Czesław Czaplicki, Poszukiwany listem gończym, wyd. 2, Wrocław 2004

Artykuł powstał dzieki pomocy Gminy Wrocław

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor