Żołnierze wyklęci

Ppłk Wincenty Kwieciński "Lotny", "I-1", "Głóg", "V-T". Od września 1945 roku zastępca prezesa Zarządu Obszaru Centralnego WiN, od grudnia prezes tego...

Zygmunt Kłoniecki 

Wiktor Langer "Szydłowski". Organizator działań propagandowych i redaktor serwisu "Informator" Brygad. Kierował akcją "O" ("Odpluskwianie"), zapoczątkowaną...

Mjr Adam Lazarowicz "Klamra". Inspektor Inspektoratu Rzeszowskiego AK i "Nie" - DSZ w 1945 roku, od jesieni 1945 roku kierował Okręgiem WiN Rzeszów,...

Por. Jan Leonowicz "Burta". Działał w szeregach SZP-ZWZ-AK-WiN. W 1944 roku uczestnik walk z UPA i Ukraińską Narodową Samoobroną. Od wiosny 1945 dowódca...

kpt. Kazimierz Leski "Bradl". 

Edward Lubowicki 

Ppor. Lidia Lwow "Lala". Sanitariuszka w V Brygadzie Wileńskiej. Po rozwiązaniu Brygady 23 lipca 1944 roku wraz z mjr. "Łupaszką" i kilkunastoosobową grupą...

Ppłk Józef Maciołek "Żuraw". W 1945 roku inspektor Inspektoratu Przemyśl organizacji Nie, następnie DSZ i WiN. Aresztowany 21 lutego 1945 roku, w czasie...

Emilia Malessa

Kpt. Zdzisław Malik "Ryś". Oficer WP i ZWZ-AK. Zastępca szefa Oddziału Łączności Operacyjnej Sztabu Komendy Okręgu AK Kraków, utrzymywał łączność radiową z...

Emila Marszałek "Maj". Od marca 25 do 6 lipca 1945 roku pracowała jako maszynistka w Wydziale Śledczym WUBP w Rzeszowie. Przekazywała kontrwywiadowi...

Mjr Ludwik Marszałek "Zbroja". Od marca do sierpnia 1945 roku inspektor Inspektoratu Mieleckiego organizacji Nie, DSZ, następnie kierownik Rejonu Krosno "...

Ppor. Józef Ludwik Małczuk "Brzask". Od 1946 roku członek komendy Obwodu Sokołów Podlaski WiN. Podporządkował się Władysławowi Łukasiukowi "Młotowi", dowódcy...

Por. cz. w. Lucjan Minkiewicz "Wiktor". Od kwietnia 1945 roku zastępca dowódcy plutonu w 1 szwadronie odtworzonej Brygady Wileńskiej. Po rozwiązaniu Brygady...

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor