Żołnierze wyklęci

Henryk Munch 

Ludwik Muzyczka 

Halina Myczkowska

Por. Ludwik Naleziński "Antoni". Wrócił z łagrów w 1945 roku. Od grudnia 1945 roku działał w szeregach WiN. Redaktor i kierownik drukarni, w której drukowano...

Płk Franciszek Niepokólczycki "Szubert", "Teodor", "Żejmian". Od kwietnia 1945 roku w Delegaturze Sił Zbrojnych był zastępcą Komendanta Obszaru Południe. Od...

Plut. Józef Oksiuta "Pomidor". Żołnierz VI Brygady Wileńskiej, po śmierci jej dowódcy kpt. Władysława Łukasiuka "Młota", dowódca jednego z patroli...

Plut. Józef Oleksiak "Wichura". Najmłodszy z trzech braci biorących udział w konspiracji niepodległościowej, dowódca patrolu w oddziale plut. Kazimierza...

Józef Ostafin "Chudy". 

Janina Celina Oszast "Janina". Oficer AK. Kierownik działu BiP Okręgu Krakowskiego DSZ, od grudnia 1945 roku łączniczka prezesa II Zarządu Głównego WiN, płk...

Janusz Pawełczak "Głaz", "Antoś". Dowódca drużyny w oddziale Michała Szeremieckiego "Misia". Zginął w nocy z 5 na 6 kwietnia 1946 roku, zastrzelony przez członka PPR. 

Por. Zygmunt Pawlus " Aleksy". Kierownik komórki legalizacyjnej Obszaru Południowego WiN w latach 1946-1947. Aresztowany 7 października 1947 roku, skazany na...

Czesław Pilecki "Jaskółka". Żołnierz 3 szwadronu VI Brygady Wileńskiej, w latach 1948-1950 dowódca nieformalnego patrolu dywersyjnego operującego na terenie...

Por. Marian Pluciński "Mścisław". Po przedostaniu się na Białostoccyznę, wiosną 1945 roku nawiązał kontakt z mjr. " Zygmuntem Szendzielarzem Łupaszką" a...

Zofia Popławska 

Ppor. Julian Prażuch "Świt". Po wkroczeniu wojsk sowieckich pozostał w konpiracji. Od lutego 1946 roku kierownik propagandy Obwodu Tarnów Brygad...

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor