Żołnierze wyklęci

Kazimierz Ptaszek 

Stanisława Rachwalowa

Mjr Mieczysław Rakoczy "Mak". Walczył w szeregach SZP, następnie ZWZ-AK - m,.in. adiutant komendanta Okręgu Kraków i zastępca inspektora zamosjkiego....

Eugeniusz Ralski "Biały". Doktor biologii, pracownik naukowy Politechniki Lwowskiej, od 1945 roku docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1946 roku profesor...

Płk/ppłk Kazimierz Rolewicz/ Zbigniew Solski "Olgierd", "Kama", "Zbyszek". Szef BiP Okręgu Krakowskiego ZWZ-AK w latach 1941-1945, emisariusz WiN na Zachód...

Czesław Rossiński "Jemioła"

Por. Stefan Rostworowski "Ignacy". Od 1945 roku działacz WiN, z ramienia organizacji nawiązywał kontakty z ambasadą USA i kard. Augustem Holodem. Latem 1946...

Leopold Rząsa "Augustyn". Od jesieni 1945 roku w WiN. Aresztowany 16 lipca 1947 roku. Próbował popełnić samobójstwo skacząc z trzeciego piętra gmachu WUBP w...

Płk Jan Rzepecki "Ożóg", "Ślusarczyk", "Prezes". W marcu 1945 po powrocie z niewoli zastępca komendanta organizacji „NIE”. Organizator i dowódca Delegatury...

Antoni Sanojca "Skaleń". Prezes Obszaru Południowego WiN. 

Konrad Schmeding "Młot"

Feliks Selmanowicz "Zagończyk". W 1946 roku dowódca patrolu dywersyjnego V Brygady Wileńskiej na Pomorzu. Podczas aresztowania 17 lipca 1946 r. w Gdańsku...

Władysław Siła-Nowicki "Czesław". Ujawnił się w ramach amnestii w marcu 1947 roku. Aresztowany 16 września 1947 roku w Nysie, gdzy wraz z mjr Hieronimem...

Jerzy Śląski "Nieczuja"

Danuta Sochówna "Rad". Po wkroczeniu armii sowieckiej w szeregach DSZ, następnie w WiN. Łączniczka IV ZG WiN. Aresztowana 7 lutego 1948 roku. Więziona w...

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor