Upadek domu Piastów

Upadek domu Piastów

W dniu 21 listopada 1675 roku, czyli 342 lata temu, zmarł ostatni książę z dynastii Piastów.

Ojcem urodzonego w 1660 roku Jerzego IV Wilhelma był Chrystian, książę legnicki. Śląsk w tamtym czasie wchodził w skład Królestwa Czech i był podzielony na wiele księstw. Jednak tamtejsi Piastowie, choć przez wieki ulegli zniemczeniu i popadli w zależność lenną, nie zapomnieli o swoich polskich korzeniach. W 1668 po abdykacji polskiego króla Jana Kazimierza Wazy, Chrystian ubiegał się o tron Rzeczypospolitej. Jednak polska szlachta nie chciała go poprzeć. Z żoną Ludwiką Anhalcką miał trzech synów, ale tylko jeden z nich przeżył ojca.

Jerzy Wilhelm miał nosić imię Piast, co miało podkreślać piastowskie i polskie pochodzenie. Nie wyraziło na to zgody duchowieństwo kalwińskie (Piastowie legniccy byli wyznania reformowanego). Chrystian dopilnował, by jego syn nauczył się języka polskiego i ubierał się zgodnie z obyczajem polskim.

Chrystian zmarł w 1672 roku, gdy Jerzy Wilhelm był jeszcze małoletni, formalnie objął władzę w 1675 roku w wieku 15 lat. W marcu przybył do Wiednia, gdzie złożył hołd cesarzowi Leopoldowi I (jako królowi Czech i panowi zwierzchniemu Śląska). Oprócz dzielnicy legnickiej Jerzy Wilhelm w obliczu bezpotomnej śmierci swoich stryjów przejął również księstwa brzeskie i wołowskie. Legnica, Brzeg i Wołów były rządzone przez krewnych z tej samej linii Piastów śląskich, którzy, na mocy specjalnego przywileju, mogli wzajemnie po sobie dziedziczyć.

Niestety, rządy młodego księcia nie trwały długo. Zachorował na ospę, a następnie, niedoleczony, wybrał się na polowanie. Zapadł na gorączkę i wkrótce zmarł. Zgon nastąpił w Brzegu, w dniu 21 listopada 1675 roku. Jerzego IV Wilhelma pochowano w legnickim kościele Świętego Jana. Księstwa legnickie, brzeskie i wołowskie w obliczu upadku domu piastowskiego przeszły w ręce cesarza.

Jerzy Wilhelm był wprawdzie ostatnim księciem z dynastii Piastów, ale nie ostatnim męskim Piastem. Żył jeszcze jego stryj, hrabia August, jednak nie miał on praw do księstwa, bowiem pochodził z drugiego morganatycznego małżeństwa swojego ojca (nie miał zatem August prawa do dziedziczenia rodowych dóbr). Bezskutecznie starał się August u cesarza o nadanie mu Legnicy, Brzegu i Wołowa. Otrzymał tylko dożywotnią rentę i kilka majątków wiejskich. Hrabia zmarł zresztą kilka lat później, bo w 1679 roku. W 1707 roku zmarła siostra Jerzego Wilhelma, Karolina Piastówna, ostatnia przedstawicielka dynastii.

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor