Narodowe Siły Zbrojne

Narodowe Siły Zbrojne

Narodowe Siły Zbrojne są jedną z najbardziej znanych organizacji konspiracyjnych okresu wojennego i powojennego. Utworzone we wrześniu 1942 r. z kilkunastru różnych organizacji wywodzących się z ruchu narodowego, Narodowe Siły Zbrojne nigdy nie stanowiły jednolitej struktury. W marcu 1944 r. doszło do scalenia NSZ z AK, ale objęło ono tylko część NSZ-owskich stanów. Obok NSZ-AK istniała samodzielna organizacja konspiracyjna, używająca nazwy NSZ. Ponieważ jej zaplecze polityczne wywodziło się w większości z przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego, dla odróżnienia od NSZ-AK ta część nazywana jest NSZ-ONR. W okresie powojennym istniały więc równolegle dwie organizacje, używające tej samej nazwy. Gdy w lutym 1945 r. działacze Stronnictwa Narodowego powołali nową organizację: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW), w jej skład weszły oddziały NOW-AK i NSZ-AK. Poszczególne jednostki terenowe NZW często używały jednak dawnej nazwy - NSZ. Dlatego dziś trudno jest czasem ustalić, o którą organizację faktycznie chodzi. Poniżej prezentujemy dokumenty i zdjęcia, przedstawiające NSZ-owców z dwóch różnych kierunków ideowych: ONR i SN.

Mimo propagandy komunistycznej, zohydzającej tę oskarżaną o najpotworniejsze zbrodnie organizację, do jej nazwy nawiązywały liczne samodzielne antykomunistyczne organizacje młodzieżowe o zasięgu lokalnym, które powstawały na terenie kraju do początku lat 50-tych. 

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor