Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Jedną z największych powojennych organizacji antykomunistycznych było Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW), które powstało po rozwiązaniu AK, choć przygotowania do jego połowołania trwały już od listopada 1944 r. W skład NZW weszły struktury Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), włączone do AK od listopada 1942 r., Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), włączone do AK od marca 1944 r., a także lokalne siatki konspiracyjne AK (m.in. na Białostocczyźnie i Mazowszu), w tym wywiadowcze, które nie podjęły działaności w organizacjach wykształconych na bazie AK (NIE-DSZ-WiN, ROAK, KWP itp.) NZW tworzone było jako zaplecze wojskowe konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego - najsilniejszej partii politycznej polskiego podziemnia niepodległościowego. Ostatni partyzanci utrzymywali się w terenie po 1956 r. wyłącznie dzięki pomocy siatek organizacyjnych i pomocy lokalnej ludności. Andrzej Kiszka "Dąb" ukrywał się w bunkrze koło Huty Krzeszowskiej do aresztowania 31 grudnia 1961 roku... 

   

Zobacz również

Kontakt

Wydawca
Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego

ul.  Porzeczkowa 3, Wrocław
 
Portal kotwicepamieci.pl jest wpisany do ewidencji dzienników i czasopism pod numerem 3585
Janusz Wolniak – Redaktor